MPSC BOOKS

इतिहास 

mahatma Gandhi a history images

 

MPSC इतिहास साठी  महत्वाचे पुस्तक, लेखक, कीमत अणि त्याचे एकूण पान

 

 

अनुक्रमणिका 
पुस्तकाचे  नाव
लेखक 
किंमत 
एकूण पान 

1

आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास प्राचार्य डॉ.एस. एस. गाठाळ  330/- 600

2

आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास डॉ. अनिल कठारे 439/- 488

3

महाराष्ट्राचा इतिहास (लोकसेवा) अप्पा हातनुरे सर 230/- 120

4

आधुनिक महाराष्ट्राचा समग्र इतिहास मुद्देनिहाय परामर्श

(के ‘ सागर )

प्रा. व्ही. बी. पाटील 480/- 278

5

आधुनिक भारताचा इतिहास रंजन कोलंबे 320/- 296

6

आधुनिक भारताचा इतिहास महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह डॉ अनिल कठारे 500/- 664

7

आधुनिक भारताचा विशेषता महाराष्ट्राचा इतिहास विनायक नरवाडे 400/- 432

8

आधुनिक भारताचा इतिहास (ज्ञानदीप)  नितीन शिवाजीराव शिंदे 250/- 250

9

आधुनिक भारताचा इतिहास (1857-1920) डॉ. सुमन वैद्य

डॉ. शांता कोठेकर  

354/- 472

10

आधुनिक भारताचा इतिहास महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह   समाधान महाजन  430/- 546

11

इतिहास वस्तुनिष्ठ प्रश्नसंच  प्राचार्य डॉ. एस. एस. गाठाळ   348/- 380

12

इतिहास प्रश्नसंच (ज्ञानदीप) 

7000+

श्री. महेश राजाराम शिंदे  160/- 350

13

वस्तुनिष्ठ इतिहास 1000+ किरण होळकर

सौमित्र केंजले 

 

234/- 208

14

भारतीय इतिहास प्राचीन ते अर्वाचीन  प्रा. स्मिता जोशी  650/- 646

15

इंडिया सीन्स इंडिपेंडेंस 

( के ‘ सागर )

मूळ लेखक :- बिपन चंद्र मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी 

मराठी अनुवाद :- मा. कृ. पारधी, प्रा. व्ही. सी. फड़के, डॉ. अरुण जोशी, प्रा. एम्. बी. नातू, व्ही. एस. क्षीरसागर 

500/- 350

16

इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडन्स ( के ‘ सागर )

भारताचा स्वतंत्रसंग्राम     

मूळ लेखक :- बिपन चंद्र

मराठी अनुवाद :- डॉ. एस. व्ही. काले 

475/- 365

17

एन्शन्ट इंडिया ( के ‘ सागर )

प्राचीन भारत 

मूळ लेखक :- प्रा. आर. एस. शर्मा    

मराठी अनुवाद :- वासंती फड़के 

270/- 325

18

मध्ययुगीन भारत (के ‘ सागर ) मूळ लेखक :- डॉ. जे. एल. मेहता, डॉ. सरिता मेहता 

मराठी अनुवाद :-  एम्. व्ही. काले  

250/- 328

19

द पेंग्विन हिस्टरी ऑफ़ अर्ली इंडिया ( प्रारम्भापासून इ स  1300 पर्यंतचा के ‘ सागर ) प्राचीन भारताचा इतिहास   मूळ लेखक :- रोमिला थापर 

मराठी अनुवाद :- प्राचार्य रं. ना. गायधनी, वासंती फड़के   

400/- 368

20

आधुनिक विश्व इतिहास 

( पुनर्जागरण से शीत युद्ध तक ) 

जैन माथुर  366/-

21

अ हिस्टरी ऑफ़ द मॉडर्न वर्ड ( के ‘ सागर )  मूळ लेखक :- रंजन चक्रवर्ती 

मराठी अनुवाद :- श्रीकांत गोखले 

325/- 204

22

आधुनिक भारताचा इतिहास  मूळ लेखक :- डॉ. बी. एल. ग्रोवर, डॉ. एन. के. बेल्हेकर

अनुवाद :- एस. चन्द   

500/- 786

23

आधुनिक भारताचा इतिहास महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह  ए. डी. पंडित  380/- 171

24

मध्यकालिन भारत 

राजनीती, समाज और संस्कृति 

सतीश चन्द  400/- 384

25

प्राचीन भारताचा इतिहास  समाधान महाजन  175/- 152

26

भारताचा इतिहास 

(1200-1526)

डॉ. धनंजय आचार्य  200/- 159

27

सराव प्रश्नसंच (आधुनिक भारताचा इतिहास महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह या पुस्तकावर आधारित ) (UNIQUE ACEDEMY) UNIQUE ACEDEMY 250/- 264

28

इतिहास घटकनिहाय सराव प्रश्नसंच      PRITHVI ACEDEMY 140/- 170

सूचना :- पुस्तकाची किंमत आणि पाने यात थोड़ी तफावत असू  शकते.

 

भूगोल

geography image

 

MPSC भूगोल  साठी  महत्वाचे पुस्तक, लेखक, कीमत अणि त्याचे एकूण पान

 

अनुक्रमणिका 
पुस्तकाचे  नाव
लेखक 
किंमत 
एकूण पान 

1

महाराष्ट्राचा भूगोल

(निराली पब्लिकेशन )

प्रा. ए. बी. सवदी

प्रा. पी. एस. कोलेकर

550/- 500

2

भगीरथ महाराष्ट्राचा भूगोल श्री. कपिल पवार 370/- 447

3

संपूर्ण महाराष्ट्राचा भूगोल प्रा. विलास छगनराव पवार 550/- 395

4

महाराष्ट्राचा भूगोल (दीपस्तम्भ) दीपक बाविस्कर

दिलीप पाटिल

500/- 328

5

महाराष्ट्राचा भूगोल

(Booster)

उमेश विठ्ठल कुदळे

विशाल राजाराम लोंडे

210/- 199

6

नाकाशधारित महाराष्ट्राचा भूगोल (ज्ञानदीप)  श्री. श्रीकांत जाधव

श्री. दिग्विजय पाटिल

500/- 460

7

जिओग्राफी ऑफ़ इंडिया

( के ‘ सागर )

मूळ लेखक :- डॉ माजिद हुसैन 

मराठी अनुवाद :- ए. दी. गडकरी 

720/- 750

8

भारत व जगाचा भूगोल आणि पर्यावरण

( निराली पब्लिकेशन )

प्रा. ए. बी. सवदी 650/- 500

9

भारताचा भूगोल

(दीपस्तंभ)

दीपक बाविस्कर

दिलीप पाटिल

600/- 328

10

भूगोल व पर्यावरण

( निराली पब्लिकेशन )

प्रा. ए. बी. सवदी 900/- 1000

11

भारताचा भूगोल

( क्लास नोट्स )

लोकसेवा

कुणाल उमाप 230/- 148

12

भारताचा भूगोल

( शॉर्ट नोट्स )

(Step up academy)

प्रेमराज चव्हाण 170/- 100

13

भूगोल व पर्यावरण

( वेदिका पब्लिकेशन )

विठ्ठल पुंगले 250/-

14

भारताचा भूगोल

( के ‘ सागर )

प्रा. के. ए. खतीब 400/- 400

15

जगाचा भूगोल

(दीपस्तंभ)

दीपक बाविस्कर

दिलीप पाटिल

425/- 450

16

भारताचा प्रादेशिक भूगोल डॉ. ज्योतिराम मोरे

डॉ. अर्जुन मुसमाडे

300/- 188

17

भूगोल प्रश्नसंच  7000+

(ज्ञानदीप)  

महेश राजाराम शिंदे 300/- 460

18

भूगोल व कृषी

घटकनिहाय सराव प्रश्नसंच

(Prithvi)

Prithvi 130/- 150

19

पर्यावरण परिस्तितिकी डॉ. तुषार घोरपड़े 450/- 392

20

पर्यावरण  अणि पारिस्थितिकी भगीरथ प्रकाशन 310/- 312
21 स्टेट बोर्ड बुक

सूचना :- पुस्तकाची किंमत आणि पाने यात थोड़ी तफावत असू  शकते.

 

राज्यघटना

constitution image

 

MPSC राज्यघटना साठी  महत्वाचे पुस्तक, लेखक, कीमत अणि त्याचे एकूण पान

 

अनुक्रमणिका 
पुस्तकाचे  नाव
लेखक 
किंमत 
एकूण पान 

1

इंडियन पॉलिटी

(के ‘ सागर )

मूळ लेखक :- एम्. लक्ष्मीकांत

मराठी अनुवाद :- श्रीकांत गोखले

875/- 786

2

भारताची राज्यघटना अणि प्रशासन रंजन कोलंबे 470/- 423

3

भारतीय राज्यघटना अणि राजकारण महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह के ‘ सागर 450/-

4

पंचायतराज किशोर लवटे 300/- 272

5

भारताची राज्यघटना सराव प्रश्नसंच 2500+ रंजन कोलंबे 360/- 415

सूचना :- पुस्तकाची किंमत आणि पाने यात थोड़ी तफावत असू  शकते.

 

अर्थशास्र

economy images

 

MPSC अर्थशास्र साठी  महत्वाचे पुस्तक, लेखक, कीमत अणि त्याचे एकूण पान

 

अनुक्रमणिका
पुस्तकाचे  नाव
लेखक
किंमत
एकूण पान 

1

स्पर्धा परीक्षा अर्थशास्र  – 1

 (दीपस्तंभ) 

डॉ. किरण जी देसले 

740/-

666

2

भारतीय अर्थव्यवस्था  रंजन कोलंबे 

470/-

432

3

अर्थव्यवस्था आर्थिक अणि सामाजिक विकास   श्री. महेश शिंदे 

170/-

220

4

भारतीय अर्थव्यवस्था (परिवर्तन) NOTES अभिजीत राठोड 

260/-

248

5

अर्थशास्र सराव प्रश्नसंच  

(दीपस्तंभ) 

डॉ. किरण जी देसले 

6

भारतीय अर्थव्यवस्था प्रश्नसंच  महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह  3500+ प्रश्न  श्री. संग्राम भोसले 

संतोषकुमार बिरकर

सूरज पाटिल

श्री. महेश गागे   

208/-

430

सूचना :- पुस्तकाची किंमत आणि पाने यात थोड़ी तफावत असू  शकते.

 

विज्ञान

SCIENCE IMAGES

 

MPSC विज्ञान साठी  महत्वाचे पुस्तक, लेखक, कीमत अणि त्याचे एकूण पान

 

अनुक्रमणिका
पुस्तकाचे  नाव
लेखक
किंमत
एकूण पान 

1

सायन्स : ऑल- इन -वन   

(दीपस्तंभ) 

डॉ. मोनाली संदीपकुमार सालुंखे 

700/-

618

2

विज्ञान अणि तंत्रज्ञान

(भगीरथ) 

रंजन कोलंबे

400/-

386

3

सामान्य विज्ञान डॉ. सचिन भस्के    

340/-

236

4

सामान्य विज्ञान

(के ‘ सागर )

मूळ लेखक :- प्रा. रवि भूषण 

मराठी अनुवाद :- अमर  मुळे, योगेश नेतनकर  

500/-

479

5

फास्ट्रैक सामान्य विज्ञान प्रा. सतीश वसे

320/-

6

विज्ञान अणि तंत्रज्ञान डॉ. विशाल माने 

500/-

7

सामान्य विज्ञान भाग -1

(UNIQUE)

चंद्रकांत मोरे 

250/-

306

8

सामान्य विज्ञान भाग -2

(UNIQUE)

चंद्रकांत मोरे 

300/-

364

9

सामान्य विज्ञान विश्लेषणात्मक प्रश्नसंच    

(ज्ञानदीप)  

श्री. राहुल ग देशमुख 

सौ. प्रिया रा देशमुख

डॉ. कमलेश वरंगे 

460/-

10

फॉरेन्सिक सायन्स 

(विनर्स पब्लिकेशन)

अनिल कोलते 

200/-

248

सूचना :- पुस्तकाची किंमत आणि पाने यात थोड़ी तफावत असू  शकते.

 

बुद्धिमत्ता चाचनी

buddhimata chachani

 

MPSC बुद्धिमत्ता चाचनी साठी  महत्वाचे पुस्तक, लेखक, कीमत अणि त्याचे एकूण पान

 

अनुक्रमणिका
पुस्तकाचे  नाव
लेखक
किंमत
एकूण पान 
1 बुद्धिमता चाचणी   नितिन महाले 500/- 412
2 बुद्धिमता  चाचणी  अणि  तर्कक्षमता  परिक्षण  श्री. सचिन राजाराम धवले  550/- 784
3 बुद्धिमता चाचणी   अनिल अंकलगी 250/- 304
4 संपूर्ण  बुद्धिमत्ता  चाचणी  विट्ठल नागनाथ राउतवार 300/- 302
5 फास्ट्रैक  बुद्धिमता  चाचणी  c-sat प्रा.सतीश वसे 480/- 576
6 संपूर्ण  बुद्धिमता  चाचणी    क्लुप्त्या   अणि  सुत्रे  पंढरीनाथ  राणे 350/- 409
7 संपूर्ण अंकगणित  व  बुद्धिमत्ता संदीप सदाशिव अरगड़े 670/- 781
8 समग्र  बुद्धिमता  चाचणी  फिरोज दिलावर पठान  540/- 704
9 बुद्धिमता  चाचणी  जी. किरण  450/- 534
10 बुद्धिमापन  चाचणी  सुजीत  पवार  500/- 608

सूचना :- पुस्तकाची किंमत आणि पाने यात थोड़ी तफावत असू  शकते.

गणित 

math image

MPSC गणित साठी  महत्वाचे पुस्तक, लेखक, कीमत अणि त्याचे एकूण पान

 

अनुक्रमणिका
पुस्तकाचे  नाव
लेखक
किंमत
एकूण पान 

1

नविन अंकगणित स्पर्धा  परीक्षांसाठी ( वर्णनात्मक  अणि  वस्तुनिष्ठ ) डॉ. आर. एस. अग्रवाल   

550/-

732

2

संपूर्ण  गणित 

क्लुप्त्य  अणि  सुत्रे 

पंढरीनाथ  राणे 

350/-

3

फास्ट्रैक  मैथ्स  प्रा. सतीश  वसे 

520/-

350

4

मैजिक ऑफ़ मैथेमेटिक्स  नितिन  महाले 

500/-

528

5

स्पर्धा  परीक्षा  गणित  वा. ना. दांडेकर

ना. श्री.  उत्पात 

600/-

सूचना :- पुस्तकाची किंमत आणि पाने यात थोड़ी तफावत असू  शकते.

 

मराठी 

marathi book cover

 

MPSC मराठी साठी  महत्वाचे पुस्तक, लेखक, कीमत अणि त्याचे एकूण पान

                                                              

अनुक्रमणिका
पुस्तकाचे  नाव
लेखक
किंमत
एकूण पान 

1

सुगम  मराठी  व्याकरण  व  लेखन  मो. रा. वाळंबे    

354/-

416

2 परिपूर्ण मराठी व्याकरण  बाळासाहेब शिंदे 

365/-

392

3

संपूर्ण मराठी व्याकरण

( सकाळ) 

प्रा. वैजयंती चिपनकर 

240/-

162

4

मराठी व इंग्रजी प्रश्नसंच 

( लोकसेवा पब्लिकेशन )

 

आप्पा हतनूरे 

750/-

984

5

स्पर्धा परीक्षा मराठी व्याकरण व शब्दसंग्रह 

( के ‘ सागर)

समाधान शिंदे 

250/-

6

सुगम मराठी व्याकरण व लेखन शब्दरत्न  मो. रा. वाळंबे 200/-

288

7

स्पर्धा परीक्षा मराठी व्याकरण ( दीपस्तंभ )  लीलाधर पाटील 

280/-

464

8

स्पर्धा परीक्षा शब्दसामर्थ 

( दीपस्तंभ )

लीलाधर पाटील

220/-

9

स्पर्धा परीक्षा शब्दसंग्रह मराठीचा  के ‘ सागर 

225/-

140

सूचना :- पुस्तकाची किंमत आणि पाने यात थोड़ी तफावत असू  शकते.

इंग्रजी

ENGLISH BOOK

MPSC इंग्रजी साठी  महत्वाचे पुस्तक, लेखक, कीमत अणि त्याचे एकूण पान

अनुक्रमणिका
पुस्तकाचे  नाव
लेखक
किंमत
एकूण पान

1

इंग्रजी व्याकरण 

English grammar

M J SHAIKH 

495/-

392

2

संपूर्ण इंग्रजी व्याकरण   बाळासाहेब शिंदे 

400/-

480

3

मराठी व इंग्रजी प्रश्नसंच 

( लोकसेवा पब्लिकेशन )

आप्पा हतनूरे 

750/-

984

4

BLACKBOOK OF ENGLISH VOCABULARY   निखिल गुप्ता 

400/-

540

5

ENGLISH VOCABULARY   सचिन बोराडे 

420/-

368

6

ENGLISH VOCABULARY  डी एस मूसले

एस वि जाधव    

360/-

984

सूचना :- पुस्तकाची किंमत आणि पाने यात थोड़ी तफावत असू  शकते.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
  • Your cart is empty.